భారత్ లో తొమ్మిది మంది ఉగ్రవాదులను హతమార్చారు

ఈరోజు భారత్ లో లో తొమ్మిది మంది ఉగ్రవాదులను హతమార్చారు కాశ్మీర్ లో నలుగురు భద్రత సిబ్బందిని శనివారం నాడు పాత మార్చారు సెక్రటరీలు మరో ఐదుగురిని చంపారు. ట్విట్టర్ లో చే tweet చేశారు

Post a Comment

0 Comments