తేనె నీళ్లు ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు తీసుకుంటే

తేనె నీళ్లు ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు తీసుకుంటే తెనాలిలో ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు తీసుకుంటే ఉదయం పరగడుపున మాత్రమే సేవించాలి అంటున్నారు డాక్టర్లు లేకుంటే మీకే ప్రాబ్లం అంటున్నారు ఎక్కువ శాతం ఉదయం పరగడుపున తీసుకుంటే మంచిది.

Post a Comment

0 Comments