ఆంధ్రప్రదేశ్లో కరోనా కేసులు తన ప్రతాపం చూపిస్తోంది

ఆంధ్రప్రదేశ్లో కరోనా కేసులు తన ప్రతాపం చూపిస్తోంది కొద్దికొద్దిగా ఉన్న కారణంగా ఇప్పుడు చాలా కేసులు చూపిస్తుంది మన ఏపీ పై కాంపౌండ్ కేసెస్813 యాక్టివేట్669 రికవరీ120 మృతులు24 నిన్న మొన్నటిదాకా కరోనా కేసులు తగ్గుముఖం పట్టిన ఈరోజు మాత్రం చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఈ రోజు నాటికి ఇలా ఉన్నాయి ఏప్రిల్ 22 నాటికి ఇలా ఉన్నాయి రేపు ఎలా ఉండబోతున్నాయో చూద్దాం.

Post a Comment

0 Comments