అమెరికాలో 10 లక్షలు corona cases

అమెరికాలో 10 లక్షలు దాటిన corona cases ప్రస్తుతం అమెరికాలో ఇప్పుడు 276037 పాజిటివ్ కేసులు ఉన్నాయి వీరిలో7385 మృతులు ఉన్నారు. వీటికి కారణాలు అమెరికా ప్రజలు గత రెండు వారాలుగా వారిపై అన్నాడు.

Post a Comment

0 Comments